شناسه خبر : 5789

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان سمنان گفت : ۳۷ هزار نفر در استان سمنان مشمول بیمه اجتماعی هستند که از این تعداد هفت هزار نفر سرپرست خانوار بوده و نسبت به اخذ پوشش بیمه‌ای خود اقدام نکرده اند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا ، محمد فرزاد بیان کرد : افراد سرپرست خانوار ساکن در روستاهای استان سمنان که تحت پوشش بیمه اجتماعی نیستند در بازه سنی 18 تا 50 سال قرار دارند.

وی ادامه داد: مشخصات فردی و نشانی کامل محل سکونت افراد سرپرست خانوار ساکن روستاهای استان سمنان که تحت پوشش بیمه اجتماعی نیستند استخراج شده است.

فرزاد اظهار داشت: فقدان پوشش بیمه اجتماعی سرپرستان خانوار پیامدهای ناخوشایندی مانند آسیب های اجتماعی را به دنبال دارد و ضرورت دارد به عنوان راهکار پیشگیری از بسیاری آسیب ها، فرهنگ پوشش بیمه‌ای در بین روستاییان نهادینه شود.

به گفته وی، سکونت در روستا یا شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت، قرارگیری در بازه سنی 8 تا 50 سالگی و اشتغال در فعالیت های 230 گانه کشاورزی، از شرایط بیمه اجتماعی است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان سمنان با بیان این که بیمه اجتماعی مربوط به خدمات درمانی نمی شود، گفت: بیمه اجتماعی مربوط به سابقه بیمه فردی و قابل انتقال به سوابق بیمه‌ای است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای