شناسه خبر : 5778

صنعت بیمه دومین روز هفته را با بازدهی مثبت ۰.۳۵ درصد به پایان رساند

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۴.۳۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۰.۱۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با ۴.۰۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سرمد بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۷۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با ۳ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۹.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دی با ۰.۱۵ درصد بوده است.

بیمه آرمان و تعاون  امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۳شرکت قرمز پوش  و ۷ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای