شناسه خبر : 5744

رییس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی می‌گوید که در صورت بروز هر حادثه حتی با وجود بیمه، مسئولیت از روی باشگاه‌ها برداشته نخواهد شد و دادگاه است که سهم تقصیر افراد را مشخص خواهد کرد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در ابتدای سال ۹۸ در سایت خود از الزام اخذ بیمه خدمات درمانی فدراسیون پزشکی خبر داد که بر اساس آن تمامی ورزشکاران جهت شرکت در هر گونه فعالیت ورزشی، کلاس آموزشی، تمرینی و مسابقات و اعزام‌های ورزشی ملزم به اخذ کارت بیمه ورزشی هستند.

در بخشی از خبر فدراسیون کوهنوردی آمده است که " دارا بودن مدرک بیمه ورزشی از لحاظ حقوقی در صورت بروز حوادث ورزشی باشگاه‌های ورزشی را در مصونیت قضائی قرار خواهد داد. واژه " مصونیت قضائی" در این خبر ابهام‌هایی را برای برخی از کوهنوردان و یا باشگاه‌های کوهنوردی ایجاد کرده است که بر اساس آن تصور شده که در صورت بروز مشکل و یا اتفاق، قصور از باشگاه برداشته خواهد شد و در آن صورت ممکن است باشگاه‌های ورزشی با این تصور برنامه‌های پر خطر و یا کوهنوردی در هر شرایط جوی را انجام دهند و در صورت بروز مشکل خود را مصون بدانند. اما بر اساس گفته‌های رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در صورت بروز هر حادثه حتی با وجود بیمه، مسئولیت از روی باشگاه‌ها برداشته نخواهد شد و دادگاه است که سهم تقصیر افراد را مشخص خواهد کرد.

رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی درباره الزام بیمه ورزشی اظهار کرد: الزام بیمه شدن در همه جا وجود دارد و طبق قانون باید همه افراد برای فعالیت ورزشی بیمه باشند. در صورتی که افراد دچار مشکل شوند اولین چیزی که دادگاه از فرد سوال خواهد کرد این است که بیمه بوده یا خیر. همچنین دادگاه از فرد در خصوص حضور مربی در حین برنامه سوال خواهد کرد. این دو موضوع همیشه از جمله تأکیدات سالیانه ما بوده و به افراد هشدار می‌دهیم تا حواسشان جمع باشد و برای هر فعالیت ورزشی، دوره‌های آموزشی، کوهنوردی‌های عمومی و … کارت بیمه ورزشی داشته باشند.

وی در خصوص ابهام به وجود آمده که آیا باشگاه‌ها با وجود بیمه ورزشی از هر اتفاقی مصون خواهند ماند، گفت: خیر این طور نیست. ممکن است من به عنوان مربی یا سرپرست همراه تیم باشم اما با خطایی باعث شوم تیم دچار آسیب شود. نمی‌توان گفت که چون افراد بیمه هستند مقصر مربی یا باشگاه نیست. اصلاً بیمه ورزشی مسئولیت را از باشگاه‌ها کم نخواهد کرد. اگر اتفاقی رخ دهد و فرد بیمه نداشته باشد در ابتدا باشگاه متهم خواهد شد که فعالیت غیر قانونی انجام داده است. اگر فرد بیمه باشد تازه در آن شرایط سهم تقصیر هر فرد مشخص خواهد شد. در این شرایط قاضی با توجه به نظر کارشناسی که خود دادگاه او را انتخاب خواهد کرد، رأی خواهد داد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت بروز حادثه و یا اگر شکایتی منعقد شود دادگاه اول الزامات (لزوم داشتن بیمه و مربی) را می‌خواهد. اگر اینها تکمیل باشد باید تعیین کند که سهم هر فرد در ایجاد حادثه چقدر است. دادگاه است که مشخص می‌کند سهم تقصیر خود فرد، مربی، باشگاه، سرپرست یا سایر همنوردان چقدر است یا اینکه حادثه غیر مترقبه بوده و یا مشکلات طبیعی باعث بروز حادثه شده است و آن موقع حکم خواهد داد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای