شناسه خبر : 5739

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه از صدور بیمه بستری برای درمان افراد مجهول‌الهویه دراستان طی تفاهم نامه منعقد شده بین بهزیستی و بیمه سلامت خبر داد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر ، فاطمه رضوان مدنی از صدور بیمه بستری برای درمان افراد مجهول‌الهویه دراستان کرمانشاه طی تفاهم نامه منعقد شده بین بهزیستی و بیمه سلامت خبر داد و گفت: طی تفاهم نامه منعقد شده بین بهزیستی و بیمه سلامت، پوشش بیمه درمان بستری افراد مجهول الهویه در بیمارستان‌های دولتی-دانشگاهی بر اساس یک شیوه نامه اجرایی تنظیم شده است.

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه افزود: این شیوه نامه تا سقف ۵۰۰۰ نفر از افراد مجهول الهویه تحت پوشش بهزیستی را شامل می‌شود.

این مسئول تصریح کرد: افراد مجهول الهویه معرفی شده به بیمارستان توسط بهزیستی، نوزادان مجهول الهویه متولد شده و رها شده در بیمارستان که بعدها تحت پوشش بهزیستی قرار می‌گیرند، مشمول خدمات این بیمه هستند.

دکتر رضوان مدنی عنوان کرد: فرایند معرفی افراد مجهول الهویه به بیمارستان باید از سوی بهزیستی با مهر مدیرکل یا رئیس بهزیستی شهرستان باشد و افراد پس از حضور در بیمارستان به مددکار مراجعه و پس از بررسی‌ها با دستور پزشک برای آنها پرونده تشکیل می‌شود.

به گفته وی، مدت زمان پوشش بیمه‌ای خدمات بستری بیماران برای هر مورد سه ماه از زمان صدور معرفی نامه اولیه از سوی بهزیستی است و پوشش بیمه برای افراد مجهول الهویه در بیمارستان‌های دولتی - دانشگاهی و در قالب معرفی‌نامه به میزان ۹۰ درصد تعرفه‌های دولتی است.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای