شناسه خبر : 5734

وقوع حادثه سیل موجب شد که یک بار دیگر وظیفه تدوین درست مقررات را به بیمه مرکزی گوشزد کنیم.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تعادل ، شرکت‌های بیمه می‌توانند فعالیت‌های خود را در قالب آیین نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه انجام دهند. در این شرایط‌ مقام ناظر هم اشکالی به آنها نمی‌گیرد .اگر مقررات راهنمایی و رانندگی سرعت ۲۰۰ کیلومتر را در جاده‌های کشور مجاز کند پلیس هم نمی‌تواند با خود رو‌های تند رو برخورد نماید .

در این صورت مسوولیت حوادث خودروها با تدوین‌کننده مقررات است . این وضعیت در آیین نامه شماره ۵۵/۱ بیمه مرکزی هم مشاهده می‌شود . آنجایی که آورده است:  حداکثر ظرفیت نگهداری مجاز موسسه بیمه از هر بیمه‌نامه یا هر ریسک معادل بیست درصد مجموع سرمایه پرداخت شده، اندوخته‌ها و ذخایر فنی سهم نگهداری (به استثناء ذخیره خسارت معوق و ذخیره ریاضی) است.

صدور بیمه‌نامه برای ریسک‌هایی که مبلغ آنها بیش از حد نگهداری موسسه بیمه باشد صرفاً در صورتی مجاز است که موسسه بیمه برای بخش مازاد آن پوشش اتکایی تحصیل نموده باشد. واقعیت این است که شرکت‌های بیمه نمی‌توانند به پشتوانه ذخایر، که بدهی آنها به خسارت دیدگان آینده است، بیمه نامه صادر و ریسک آن را نگهداری کنند .

ظرفیت نگهداری شرکت‌های بیمه باید بیست درصد سرمایه این شرکت‌ها باشد و بس .‌ تاکنون‌ بارها این اشتباه مقرراتی به بیمه مرکزی اعلام شده است و در یک مورد هم اصلاحاتی در آن انجام و ذخایر ریاضی از پشتوانه نگهداری ریسک خارج شد ولی متاسفانه هنوز ذخایر فنی ملاک تعیین ظرفیت نگهداری شرکت‌ها است و همین اشتباه موجب ضربه سنگینی به بعضی از شرکت‌ها که اصول حرفه‌ای را رعایت نکردند شده است . انتظار می‌رود بیمه مرکزی از حادثه سیل اخیر به این اشتباه پی ببرد.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای