شناسه خبر : 5728

به گزارش چابک آنلاین ، شرکت بیمه کوثر به حادثه‌ دیدگانی که در سیل اخیر واحدهای مسکونی و منازل آنان آسیب‌ دیده است حداکثر تا یک میلیارد ریال خسارت براساس شرایط مندرج در قرارداد و تعهد شرکت خسارت پرداخت می‌‌کند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای