شناسه خبر : 5726

صنعت بیمه آخرین روز کاری هفته را با بازدهی مثبت ۲.۳۸ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۰.۳۳ درصد اختصاص یافت .

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با ۳.۴۴ درصد اختصاص یافت .

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با ۱.۰۶ درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۹.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان با ۰.۱۳ درصد بوده است.

 در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۲ شرکت قرمز پوش  و ۲۰ شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای