شناسه خبر : 5718

گزارش‌ها حاکی از این بوده که سود انباشته شرکت بیمه سینا در پایان سال مالی ۹۷ با رسیدن به رقم ۸.۸۳۴ میلیون ریال رشدی چشمگیر داشته است چرا‌که زیان انباشته این شرکت در مدت مشابه سال قبل ۲۱۸.۶۵۸ میلیون ریال بوده است.

چابک آنلاین _ زهرا نامداری ،سود خالص شرکت بیمه سینا در پایان سال مالی ۹۷ با رسیدن به رقم ۲۲۹.۰۵۱ میلیون ریال، ۲۴ درصد رشد داشته است.

سود خالص این شرکت در مدت مشابه سال قبل از آن  ۱۸۵.۲۰۶ میلیون ریال بوده است.

سود عملیاتی شرکت بیمه سینا در پایان سال مالی ۹۷ با رسیدن به رقم ۱۶۵.۲۴۸ میلیون ریال، ۱۹ درصد رشد داشته است.

سود عملیاتی این شرکت در مدت مشابه سال قبل از آن ۱۳۸.۴۰۷ میلیون ریال بوده است.

همچنین سود خالص هر سهم این شرکت در پایان سال مالی ۹۷ با رسیدن به رقم ۱۵۳ ریال، ۲۴ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

 

 

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای