شناسه خبر : 5713

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت ماهانه شرکت‌های بیمه سامان، پاسارگاد ،نوین ،کوثر، دی و معلم در ماه منتهی به اسفند سال گذشته، بیشترین خسارت پرداختی این ۶ شرکت بیمه‌ای در بیمه نامه‌های درمان و شخص ثالث بوده است.

چابک آنلاین_ بهاره تاجرباشی ، نگاهی به گزارش فعالیت ماهانه اسفند سال گذشته این ۶ شرکت نشان می‌دهد که شرکت‌های بیمه نوین، سامان و دی به ترتیب ۶۲،۴۲و۸۹ درصد خسارت در بیمه نامه درمان پرداخت کرده‌اند وشرکت‌های کوثر، پاسارگاد و معلم به ترتیب ۴۴،۴۷و۵۰ درصد خسارت در بیمه نامه شخص ثالث پرداخت کرده‌اند.

از قرار معلوم، از میان خدمات بیمه‌ای شرکت‌های فعال در فرابورس رتبه اول از نظر خسارت پرداختی مربوط به بیمه‌نامه درمان و رتبه دوم نیز به بیمه نامه شخص ثالث مربوط است.

 

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای