شناسه خبر : 5709

صنعت بیمه چهارمین روز هفته را با بازدهی مثبت ۰.۳۴ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۱.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه البرز بود که ۰.۶۵ درصد ریخت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با ۲.۶۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۰.۰۸ درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۳.۸۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با ۱.۳۶ درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۹.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کوثر با ۰.۷۱ درصد بوده است.

 شرکت‌های بیمه تعاون و آرمان امروز را بدون هیچ معامله‌ای به پایان رساندند.

 در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۷ شرکت قرمز پوش  و ۱۳شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای