شناسه خبر : 5708

رضا جعفری، دکترای مدیریت مالی داشته وسمت هایی چون مدیریت عامل و عضو هیات نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی ،مشاور رئیس کل بیمه مرکزی، مدیرکل بیمه ایران در استان گلستان،مدیر کل بیمه ایران در شاهرود، تنها بخشی از مسئولیت هایی بوده که او در سالهای اخیر در صنعت بیمه عهده دار بوده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از نود اقتصادی ، دکتر رضا جعفری،رئیس  کنونی هیات مدیره شرکت بیمه دانا به جای امین شیرکانی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت بیمه سینا انتخاب و معرفی شد.

رضا جعفری، دکترای مدیریت مالی داشته و سمت‌هایی چون مدیریت عامل و عضو هیات نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی ،مشاور رئیس کل بیمه مرکزی، مدیرکل بیمه ایران در استان گلستان،مدیر کل بیمه ایران در شاهرود، تنها بخشی از مسئولیت‌هایی بوده که او در سالهای اخیر در صنعت بیمه عهده دار بوده است.

از رضا جعفری مقالات تخصصی زیادی در حوزه بیمه  منتشر شده است.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای