شناسه خبر : 5689

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به اسفند سال گذشته شرکت‌های بیمه‌اتکایی ایرانیان و امین ، بیشترین خسارت پرداختی این ۲ شرکت بیمه‌‌اتکایی به ترتیب در بیمه‌نامه آتش‌سوزی و مسولیت بوده است.

چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ، نگاهی به گزارش فعالیت ماه گذشته این ۲ شرکت نشان می‌دهد که شرکت‌های بیمه‌اتکایی ایرانیان و امین به ترتیب ۴۷ درصد خسارت در بیمه‌نامه آتش‌سوزی و ۳۴ درصد خسارت در بیمه‌نامه مسئولیت پرداخت کرده‌اند.

از میان خدمت بیمه‌ای شرکت بیمه‌اتکایی ایرانیان رتبه دوم متعلق به بیمه‌نامه نفت و انرژی است که ۱۹ درصد از خسارت پرداختی را شامل می‌شود و رتبه دوم پرداخت خسارت بیمه‌اتکایی امین متعلق به بیمه‌نامه آتش‌سوزی است که ۲۳ درصد از خسارت پرداختی را شامل می‌شود.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای