شناسه خبر : 5686

صنعت بیمه میانه هفته را با بازدهی منفی ۰.۵۴ درصد به پایان رساند.

 چابک آنلاین_ بهاره تاجرباشی ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۳.۲۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۱.۴۳ درصد ریخت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با ۳.۱۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه نوین بود که ۰.۵۳ درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۱.۱۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با ۰.۶۶ درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۹.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه تعاون با ۰.۲۳ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و  فرابورس ۱۲ شرکت قرمز پوش  و ۱۰ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای