شناسه خبر : 5658

صنعت بیمه دومین روز هفته را با بازدهی مثبت ۱.۳ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۰.۴۷ درصد اختصاص یافت .

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با ۰.۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه رازی بود که ۰.۲۷ درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۳.۰۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با ۰.۲۶ درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۹.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکائی امین با ۰.۸۳  درصد بوده است.

 بیمه تعاون و آرمان امروز را بدون هیچ معامله‌ای به پایان رساندند.

 در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۳ شرکت قرمز پوش  و ۱۷ شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای