شناسه خبر : 5643

صنعت بیمه اولین روز هفته را با بازدهی منفی ۰.۷۹ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۴.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۰.۰۵ درصد ریخت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه آرمان با ۳.۳۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه معلم بود که ۰.۰۳ درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۲.۷۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با ۲.۸ درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۹.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه میهن  با ۰.۲۲ درصد بوده است.

 بیمه پارسیان امروز را بدون هیچ معامله‌ای به پایان رساند.

 در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۲شرکت قرمز پوش  و ۹ شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای