شناسه خبر : 5642

مدیرکل ‏بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت خبر داد :

مدیرکل ‏بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت گفت: در زمینه استقرار سازمان الکترونیک در حوزه بیمه‌های درمانی، سازمان بیمه سلامت به دنبال استفاده از تجربه‌ های جهانی است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر ، داوود حاجی قاسمعلی، درباره استفاده از تجربه‌های جهانی برای استقرار سازمان الکترونیک در ‌سازمان بیمه سلامت ایران افزود: تبادل تجربه می‌تواند به رویکردهای جدید سازمان بیمه سلامت در زمینه استقرار سازمان ‌الکترونیک کمک کند. زیرا این تجربه‌های بین المللی وجود دارد و سازمان بیمه سلامت نیز به دنبال استفاده از این تجربه‌ها است.‌

وی ادامه داد: در سال ۹۷ در جلسه‌های مختلف با کارشناسان سازمان جهانی بهداشت مسائل مختلفی مطرح شده و این مذاکرات ‌می‌تواند به نزدیک شدن رویکردهای سازمان بیمه سلامت به سازمان جهانی بهداشت و استفاده تجربه‌های بین المللی کمک کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای