شناسه خبر : 5624

مدیر عامل صندوق بیمه‌های اجتماعی کشاورزان :

مدیر عامل صندوق بیمه‌های اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر گفت: حدود ۸۵۰ هزار نفر بیمه شده داریم که بیمه خود را تمدید کردند و یک میلیون و ۸۰۰ نفر داریم که تمدید نمی‌کنند، ولی این افراد باید توجه کنند که استمرار بیمه پردازی بسیار مهم است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از میزان، مهدی واعظ مهدوی درباره جزئیات بیمه تکمیلی روستائیان و عشایر اظهار کرد: در مراجعات اخیر خواسته روستائیان برای بیمه تکمیلی زیاد شده است و افراد متقاضی پرداخت حق بیمه بیشتر و در ازای آن دریافت خدمات بیشتری از بیمه هستند.

مدیر عامل صندوق بیمه‌های اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر در ادامه افزود: ۱۴۰ هزار نفر بیمه شده جدید از روستائیان در چند ماه گذشته تحت پوشش بیمه روستائیان عشایر و کشاورزان قرار گرفته اند.

مهدوی در ادامه با بیان اینکه میانگین سن برای بیمه شدگان ۳۶ سال تا ۶۵ سال است افزود: این افراد باید صبر کنند تا به سن ۶۵ سالگی برسند و سپس از خدمات بیمه برخوردار شوند. حدود ۸۵۰ هزار نفر بیمه شده داریم که بیمه خود را تمدید کردند. یک میلیون نفر بیمه تمدید کردند و یک میلیون و ۸۰۰ نفر داریم که تمدید نمی‌کنند. ولی این افراد باید توجه کنند که استمرار بیمه پردازی بسیار مهم است.

وی درباره میزان بیمه شدگان روستائیان و عشایر گفت: در حال حاضر ۹۳ هزار بازنشته مستمری بگیر تحت پوشش بیمه روستائیان و عشایر داریم.

مهدوی در ادامه بیان کرد: دولت سهم کارفرمایی روستائیان را می‌پردازد و روستائیان فقط سهم بیمه شده را می‌پردازند. ماهیانه ۲۰ تا ۴۵ هزار تومان این مبلغ بیمه پردازی متفاوت است و مابقی آن توسط دولت تامین اعتبار می‌شود.

مهدوی درباره شرایط استفاده از بیمه تکمیلی گفت: بسته‌های متعددی در بیمه تکمیلی ارائه شده و اگر مجوز‌های لازم را دریافت کنیم این بسته‌ها بر حسب قدرت پرداخت و حسب تمایل اشخاص به آن‌ها ارائه می‌شود و محدودیتی برای اشخاص نخواهیم داشت. این بسته‌ها هنوز تکمیل و ارائه نشده، ولی به محض نهایی شدن یعنی امسال قابل ارائه خواهد بود و منتظر طی روند قانونی و اخذ مصوبات هستیم. امیدواریم در سه ماهه اول امسال این بیمه‌ها عملیاتی شود.

مدیر عامل صندوق بیمه‌های اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر درباره شرایط بیمه پایه اظهار کرد: بیمه پایه بین ۱۸ تا ۵۰ سال بیمه می‌شوند، ولی سعی می‌کنیم در بیمه تکمیلی از این محدودیت سن عبور کنیم.

وی در ادامه افزود: با همکاری با نهاد‌های مختلف سرپرستان خانوار‌های روستایی ۱۸ تا ۵۰ ساله را شناسایی کردیم و از این لیست کسانی که بیمه هستند از لیست خارج کردیم و بیمه شدگان خود صندوق را نیز کنار گذشتیم و جمعیت باقی مانده ۲ میلیون ۲۰ هزار خانوار روستایی و عشایر شدند که هیچ بیمه‌ای ندارند و در برابر حوادث و نواسات آسیب پذیر و بدون هیچگونه پشتوانه‌ای هستند.

 

 

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای