شناسه خبر : 5610

صنعت بیمه دومین روز هفته را با بازدهی مثبت ۰.۷۷ درصد به پایان رساند.

 چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۱.۶۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۰.۴۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با ۴.۰۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که ۰.۸ درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۳.۰۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با ۱.۵ درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۹.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سامان با ۰.۲۱ درصد بوده است.

 بیمه آرمان و تعاون  امروز را بدون هیچ معامله‌ای به پایان رساندند.

 در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۰شرکت قرمز پوش  و ۱۰ شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای