شناسه خبر : 5606

صنعت بیمه اولین روز هفته را با بازدهی مثبت ۳.۱۹ درصد به پایان رساند.

 چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با ۲.۲۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه رازی بود ۰.۱۱ درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد  شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۷۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با ۲.۶ درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۹.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان با ۰.۱۳ درصد بوده است.

 در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۳ شرکت قرمز پوش  و  ۱۹ شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای