شناسه خبر : 5592

صنعت بیمه آخرین روز کاری هفته را با روندی مثبت به پایان رساند.

 چابک آنلاین_ بهاره تاجرباشی ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۰.۳۵ درصد اختصاص یافت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با ۴.۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود ۰.۹ درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۷۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با ۰.۴۲ درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۹.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه تعاون با ۰.۷ درصد بوده است.

 در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۶ شرکت قرمز پوش  و ۱۶ شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای