شناسه خبر : 5587

صنعت بیمه دومین روز سال جدید را با رشدی چشمگیر به پایان رساند.

چابک آنلاین _ زهرا نامداری ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۰.۱۱ درصد اختصاص یافت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با ۲.۱۱ درصد اختصاص افت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سینا بود که ۰.۲۹ درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش  ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با ۰.۳۲ درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۴.۷۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه نوین با ۰.۸ درصد بوده است.

 شرکت بیمه ما امروز را بدون هیچ معامله‌ای به پایان ر ساند.

 در روز جاری از ۲۰ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس ۳ شرکت قرمز پوش  و ۱۶ شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای