شناسه خبر : 5578

صنعت بیمه اولین روز سال جدید را با روندی مثبت به پایان رساند.

چابک آنلاین_ بهاره تاجرباشی ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۴.۱۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۱.۸۹ درصد ریخت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با ۰.۱۷ درصد اختصاص یافت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با ۱.۲۹ درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش ۴.۷۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه معلم با ۰.۰۳ درصد بوده است.

 بیمه آرمان و تعاون  امروز را بدون هیچ معامله‌ای به پایان رساندند.

 در روز جاری از ۲۰ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۴ شرکت قرمز پوش  و ۱۴ شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای