شناسه خبر : 5550

صنعت بیمه آخرین یکشنبه سال جاری را با رشدی چشمگیر به پایان رساند.

چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ،تنها افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۰.۶۶درصد اختصاص یافت .

 تنها افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکائی ایرانیان با ۰.۳۷ درصد اختصاص یافت .

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۳.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با ۰.۰۸ درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سینا با ۰.۲۳ درصد بوده است.

 بیمه آرمان وتعاون و دانا امروز را بدون هیچ معامله‌ای به پایان رساندند.

 در روز جاری از ۱۹شرکت فعال در بورس و فرابورس ۲ شرکت قرمز پوش  و ۱۴ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای