شناسه خبر : 5544

دبیر کل انجمن ملی سنگ ایران اظهار کرده که نمایندگان شرکت‌های بیمه نیاز به آموزش بهتر و بیشتری دارند، تا بتوانند اطلاعات دقیق‌تری در اختیار بیمه گزاران قرار دهند.

چابک آنلاین _ زهرا نامداری ، احمد شریفی در گفت‌وگو با چابک آنلاین با بیان اینکه بیمه حوادث و مسئولیت کارفرما اهمیت خاصی دارد، گفت: " نیاز است که نمایندگان شرکت‌های بیمه آموزش‌های بهتری دیده تا بتوانند اطلاع دقیق‌تری در اختیار بیمه‌گزاران قرار داده و تبعات هر کدام از کلوزها را توضیح دهند، زیرا اینگونه  کارفرما با چشم باز کلوزها را انتخاب می‌کند."

به گفته وی اکثر واحدهای تولیدی آنها بیمه مسئولیت کارفرما داشته و از خدمات بیمه‌ها رضایت نسبی دارند، اما نیاز است که نمایندگی‌های بیمه اطلاعت دقیق‌تری به واحدهای تولیدی بدهند زیرا اگر کارفرما توجیه شود و اکثر کلوزها را بپذیرد زمان حادثه دچار مشکل نمی‌شود.

دبیر کل انجمن ملی سنگ ایران بحث میزان تقصیری که بر عهده کارگر و کارفرما است را محل اختلاف بین بیمه گزار و بیمه‌گر دانسته و افزود: "  تلاش بسیاری از شرکت‌های بیمه در پرداخت کمتر خسارت است."

همچنین شریفی اظهار کرد که اعضای صنف متبوع وی "از قانون تامین اجتماعی و مسئولیتی که در قبال کارگر حادثه دیده دارند شناخت درستی نداشته و بسیاری از واحدها به آن توجه نکرده و دچار مشکل می‌شوند."

وی در خصوص بیمه تکمیل درمان اعضای صنف متبوع خود عنوان کرد که انجمن ملی سنگ تلاش‌های بسیاری در این زمینه انجام داده است، اما در حال حاضر تعداد کمی از اعضای آنها از بیمه تکمیل درمان استفاده می‌کنند.

دبیر کل انجمن ملی سنگ ایران علت اصلی عدم استقبال از بیمه تکمیل درمان در صنف متبوع خود را از سوی کارفرمایان دانسته و افزود: " کارفرما باید یک بخشی از حق بیمه تکمیل درمان کارگران را تقبل کند، البته آنها هم با مشکلات بسیاری روبرو هستند و نیاز هست که دولت هم در این زمینه آنها را حمایت کند."

شریفی تاکید کرد: "کارگران به دلیل سطح درآمدی پایین نمی‌توانند هزینه بیمه را پرداخت کنند و فقط از پس هزینه‌های جاری زنگی خود برمی‌آیند."

 

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای