شناسه خبر : 5538

صنعت بیمه اولین روز هفته را با روندی رو به رشد آغاز کرد.

چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با ۵.۸۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه رازی بود که ۰.۱۷ درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۲.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با ۰.۷۳ درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۴.۶۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با ۰.۰۴ درصد بوده است.

 بیمه آرمان امروز را بدون هیچ معامله‌ای به پایان رساند.

 در روز جاری از ۱۹ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۷ شرکت قرمز پوش  و ۱۱ شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای