شناسه خبر : 5533

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: افراد مجهول الهویه طی تفاهم‌نامه سازمان بهزیستی و بیمه سلامت از پوشش بیمه بستری برخوردار می‌شوند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس، طاهر موهبتی در مراسم تفاهم‌نامه سازمان بهزیستی و بیمه سلامت گفت: طی این تفاهم افراد مجهول الهویه از پوشش بیمه بستری برخوردار می‌شوند.

وی افزود: افراد معلول، شیرخوار و افراد تحت نگهداری در مراکز شبانه‌روزی بهزیستی که همگی مجهول الهویه هستند از این خدمت بهره‌مند می‌شوند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت خاطرنشان کرد: از ردیف بودجه‌ای برای حمایت از این افراد استفاده‌ کرده‌ایم ولی بودجه اختصاصی نداشتیم ولی برای سال ۹۹ بودجه‌ای باید برای درمان افراد مجهول الهویه در نظر گیریم.


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای