شناسه خبر : 5530

گزارش‌ها نشان می‌دهد که زیان عملیاتی شرکت بیمه حافظ در پایان شهریورماه سال ۹۷ به عدد ۱۰,۸۸۶ میلیون ریال رسیده است درحالیکه در مدت مشابه سال قبل دارای زیان عملیاتی با عدد ۱۵,۸۲۸ میلیون ریال بوده و ۳۱درصد کاهش داشته است.

چابک آنلاین_ بهاره تاجرباشی ، زیان خالص بیمه حافظ در شهریور ماه ۹۷ به رقم ۳,۸۸۹ میلیون ریال رسیده، حال آنکه سود خالص آن در  مدت زمان مشابه سال قبل از آن ۲۱,۲۲۷ میلیون ریال بوده است.

زیان انباشته بیمه حافظ در شهریورماه ۹۷ به رقم ۹۴,۵۱۹ میلیون ریال  رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصدافزایش داشته است.

همچنین زیان خالص هر سهم این شرکت در شهریورماه سال جاری  به رقم ۲۸ ریال رسیده است.

در زمانی که سایر شرکت‌های بیمه صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۹ ماهه خود را ارائه داده‌اند شرکت بیمه حافظ صورت‌های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده خود را ارائه داده است.

 

 

 

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای