شناسه خبر : 5519

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی مهاباد گفت: در سال زراعی جاری ۲۱ هزار و ۶۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا ، انور ابراهیمی آذر افزود: در این مدت ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار از باغات و ۱۸ هزار هکتار از زمین های زراعی این شهرستان زیر پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه فرصت بیمه کردن محصولات کشاورزی پایان یافته است، ادامه داد: پیش از این ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ آخرین فرصت برای بیمه محصولات کشاورزی بود که بنا به پیشنهاد صندوق بیمه محصولات کشاورزی، این فرصت ۳ هفته تمدید شد تا کشاورزان این شهرستان بتوانند با انگیزه و فرصت بیشتری نسبت به بیمه محصولات کشاورزی اقدام کنند.

ابراهیمی آذر به اهمیت فراگیر شدن پوشش بیمه ای در فعالیت های کشاورزی منطقه اشاره و بیان کرد: خطرپذیری فعالیت در بخش کشاورزی به علت وابستگی زیاد آن به شرایط جوی، همواره مقوله پوشش بیمه محصولات کشاورزی در منطقه با اهمیت کرده است که نمونه بارز آن سرمازدگی سال قبل و خسارت آن بر باغداران بود.

وی اظهار داشت: صندوق بیمه محصولات کشاورزی در سال جاری ۵۰ میلیارد ریال غرامت به کشاورزان و باغداران این شهرستان به علت سرمازدگی پرداخت کرده است.

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی مهاباد گفت: این صندوق با هدف حمایت از کشاورزان تاسیس شده و محصولات کشاورزی را در برابر هر گونه خطری از جمله سیل، تگرگ، یخبندان، سرمازدگی و خشکسالی به ۲ صورت عمومی و انفرادی بیمه می کند.

 

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای