شناسه خبر : 5513

صنعت بیمه آخرین روز کاری هفته را با روندی نزولی به پایان رسانید.

چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۲.۰۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۰.۴۴ درصد ریخت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با ۳.۱۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سرمد بود که ۰.۷۲ درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۷۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با ۰.۲۵ درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش ۱.۴۸درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی امین با ۰.۶۲ درصد بوده است.

 بیمه آرمان ، تعاون و پاسارگاد امروز را بدون هیچ معامله‌ای به پایان رساندند.

 در روز جاری از ۱۸ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۸ شرکت قرمز پوش  و ۷ شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای