شناسه خبر : 5498

صنعت بیمه چهارمین روز هفته را با بازدهی منفی به پایان رساند.

 چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت ملت با کاهش ۴.۲۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۰.۱۳ درصد ریخت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با ۸.۶۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه میهن بود که ۰.۱۱ درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با افزایش ۱.۳۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سرمد با ۰.۰۷ درصد بوده است.

 شرکت‌های بیمه آرمان ،رازی و تعاون امروز را بدون هیچ معامله‌ای به پایان رساندند.

 در روز جاری از ۱۹ شرکت فعال در بورس  و فرابورس۱۲ شرکت قرمز پوش و ۴شرکت سبز پوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای