شناسه خبر : 5487

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان بیان کرد : پرداختی‌های سازمان بیمه‌گر منوط به نسخ مدون و ممهور به مهر پزشکان در نسخ بیماران است و تا آینده‌ای نه‌چندان تمامی این مکانیزم الکترونیک و یکپارچه خواهد شد و چنین موضوعاتی هیچ جایگاهی در سازمان نداشته و نخواهد داشت.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس ،علی اعتصام پور در پاسخ به این سؤال که آیا برخی از پزشکان به خاطر فشار سازمان‌های بیمه‌گر درصدد هستند تا اقلام دارویی را در برگه‌ای غیر از نسخ بیماران درج کنند، اظهار کرد: تعهد تأمین اجتماعی برای یک دسته برگه بیمه بیش از 140 میلیون ریال است و پزشکان حتی اجازه دارند بر اساس مستنداتی تا سقف‌های بیشتری نسخه بنویسند و به‌طور یقین با چنین سیستمی پزشکان و سازمان بیمه‌گر معطل یک آمپول و یا یک شربت و غیره نخواهد ماند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان با تأکید براینکه پزشکانی که خارج از این پروسه رفتار کنند، بدون شک تخلف مرتکب می‌شوند، خاطرنشان کرد: ممکن است تعداد بسیار معدودی از پزشکان به خاطر عدم پذیرش مسؤولیت تجویز یک دارو و عوارض آن نظیر کورتون‌ها بخواهد این اقلام دارویی را در برگه‌ای به غیر از نسخه بیمار ثبت کند که این مشکل به خود پزشک برمی‌گردد.

وی با اشاره به وجود کمیته بررسی نسخ در سازمان‌های بیمه‌گر تشریح کرد: نسخ پزشکان در این کمیته اول از نظر علمی، دوم از نظر تعداد اقلام و سوم از نظر اینترکشن بین این دو مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد.

اعتصام پور با بیان اینکه بیماران باید از حق خود آگاهی داشته باشند، متذکر شد: کسی حق ندارد در صورت وجود نسخه بیمار، اقلام دارویی را در برگه سومی یا برگه مجزایی ثبت کند و خدای‌ناکرده نخواهد مسؤولیت تجویز آن دارو را پذیرا باشد.

 

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای