شناسه خبر : 5485

گزارش‌ها نشان می‌دهد که سود عملیاتی شرکت بیمه ما در پایان آذر ماه سال ۹۷ به عدد ۴۵۶,۲۹۰ میلیون ریال رسیده است درحالیکه در مدت مشابه سال قبل دارای سود عملیاتی با عدد ۲۳۷,۱۶۸ میلیون ریال بوده است.

 چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ، سود خالص بیمه ما در آذر ماه ۹۷ به رقم ۵۰۱,۲۲۰ میلیون ریال رسیده، حال آنکه سود خالص آن در  مدت زمان مشابه سال قبل از آن ۲۴۱,۲۶۴ میلیون ریال بوده است و ۱۰۸ درصد رشد داشته است.

همچنین سود خالص هر سهم این شرکت در آذرماه سال جاری با رقم ۳۳۴ ریال، ۱۰۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

 

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای