شناسه خبر : 5475

صنعت بیمه میانه هفته را با بازدهی منفی ۰.۷۵ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت البرز با کاهش ۱.۳۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۰.۲۵ درصد ریخت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با ۷.۴۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه میهن بود که ۰.۱۱ درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۴.۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سینا با ۰.۸۳ درصد بوده است.

 شرکت‌های بیمه آرمان و دانا امروز را بدون هیچ معامله‌ای به پایان رساندند.

 در روز جاری از ۲۰ شرکت فعال در بورس و  فرابورس ۱۳ شرکت قرمز پوش و ۵ شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای