شناسه خبر : 5474

هشتصد مرکز تشخیصی و درمانی در سراسر کشور مانند گذشته و بدون مشکل در حال ارائه خدمات به بازنشستگان هستند؛ براساس نیاز تعداد این مراکز افزایش خواهد یافت.

 به گزارش چابک آنلاین ، ۸۰۰ مرکز خدمات تشخیصی و درمانی طرف قرارداد با صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت که فهرست آنها بر روی سایت صندوق‌ها منتشر شده است در حال ارائه خدمت به بازنشستگان هستند.

همه مراکز طرف قرارداد مستقیم با صندوق‌ها که فهرست آنها بر روی سایت به تفکیک مناطق صندوق‌ها وجود دارد، مانند گذشته خدمات خود را به بازنشستگان صنعت نفت ارائه می‌کنند.

همچنین تعداد مراکز تشخیصی و درمانی در آینده نیز بر اساس نیاز افزایش خواهد یافت.  

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای