شناسه خبر : 5466

گزارش‌ها نشان می‌دهد که سود عملیاتی شرکت بیمه سرمد در پایان آذرماه سال ۹۷ به عدد ۲۹۳,۶۲۲ میلیون ریال رسیده است درحالی‌که در مدت مشابه سال قبل دارای سود عملیاتی با عدد ۱۰۱,۸۸۳ میلیون ریال بوده و۱۸۸درصد افزایش داشته است.

چابک آنلاین _بهاره تاجرباشی ، سود خالص بیمه سرمد در آذر ماه ۹۷ به رقم ۳۸۶,۳۵۰ میلیون ریال رسیده، حال آنکه سود خالص آن در  مدت زمان مشابه سال قبل از آن ۹۷,۴۵۴ میلیون ریال بوده  و ۲۹۶ درصد افزایش داشته است.

همچنین سود خالص هر سهم این شرکت در آذرماه سال جاری  با رقم ۲۵۸ ریال،۱۶۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

 

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای