شناسه خبر : 5456

صنعت بیمه دومین روز هفته را با بازدهی منفی ۱.۰۴ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت ملت با کاهش ۳.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۰.۱۳ درصد ریخت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با ۳.۵۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه نوین بود که  ۱.۱۶ درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۰.۷۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با ۰.۵۷ درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با افزایش ۳.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با ۰.۰۶ درصد بوده است.

 شرکت‌های بیمه آرمان و تعاون امروز را بدون هیچ معامله‌ای به پایان رساندند.

 در روز جاری از ۲۰ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۹ شرکت قرمز پوش و ۹ شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای