شناسه خبر : 5455

مدیر صندوق استان فارس بیان کرد : بیمه‌شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر فقط ۵ درصد از حق بیمه را پرداخت می‌کنند که این حق بیمه به‌صورت سالانه در کمترین میزان، ۲۴۰ و بیشترین آن ۵۴۰ هزار تومان است.

به گزارش چابک آنلاین ،مدیر صندوق استان فارس عشایر و روستائیان را رکن اساسی کشور در ایجاد امنیت، تولید و اقتصاد دانست که تا پیش از این هم اهمیت و هم نقششان مورد غفلت و فراموشی قرار گرفته بود.

او راه‌اندازی بیمه‌ای مخصوص به این اقشار را  نعمتی دانست که در راستای قدردانی و حفظ کرامت آنها ایجاد شده است.

کمالی در ادامه با اشاره به حفظ کرامت روستائیان و عشایر گفت: در بین عشایر و روستائیان این‌گونه رواج داشت که آنها برای تأمین معیشت و عقب نماندن از چرخه  تولید تا آخرین توانشان باید کار می‌کردند، اما صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با هدف قرار دادن رفاه این اقشار راه‌اندازی شد.

مدیر صندوق استان فارس با اشاره به صحبت‌های مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر مبنی بر مشکل نداشتن صندوق در پرداخت حقوق تا 20 سال آتی، گفت: در حال حاضر ورودی‌های جدید صندوق بیمه اجتماعی روستائیان از مستمری‌بگیران آن بیشتر است و از سال‌های آتی هم که تعداد مستمری‌بگیران افزایش پیدا می‌کند بازدهی سرمایه‌گذاری صندوق کمک‌رسان این جریان خواهد بود.

او افزود: درواقع بازدهی سرمایه‌گذاری‌های صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در 10 سال گذشته به‌طور متوسط بیش از 20 درصد بوده است.

حسن کمالی در ادامه به بحث مهم اقساطی شدن سهم پرداختی بیمه‌شدگان صندوق پرداخت و توضیح داد: بیمه‌شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر فقط 5 درصد از حق بیمه را پرداخت می‌کنند که این حق بیمه به‌صورت سالانه در کمترین میزان، 240 و بیشترین آن 540 هزار تومان است.

او در ادامه افزود: همین مقادیر هم‌جهت رفاه حال بیمه پردازان به دستور مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر امکان پرداخت قسطی آن وجود دارد. بیمه پردازان می‌توانند در 4 قسط حق بیمه سالانه خود را پرداخت کنند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای