شناسه خبر : 5447

مدیرعامل شرکت بیمه ما :

مدیرعامل شرکت بیمه ما تایید کرده است که شرکت متبوع او از گروه خودروسازی سایپا چند میلیارد تومان بابت صدور بیمه‌نامه شخص ثالث طلبکار بوده و اکنون هم نزدیک به دو ماه است که بیمه نامه‌ای از ناحیه این شرکت برای خودروهای صفرکیلومتر ساپیا صادر نمی‌کند!

به گزارش چابک آنلاین به نقل از نود اقتصادی ، مدیرعامل شرکت بیمه ما تایید کرده است  که شرکت متبوع او از گروه خودروسازی سایپا چند میلیارد تومان بابت صدور بیمه نامه شخص ثالث طلبکار بوده و اکنون هم نزدیک به دو ماه است که بیمه نامه‌ای از ناحیه این شرکت برای خودروهای صفر کیلومتر ساپیا صادر نمی‌کند!

حجت بهاری فر تاکید کرد که سهم شرکت بیمه ما در صدور بیمه نامه شخص ثالث صفر کیلومتر برای شرکت‌های خودرویی ازجمله سایپا از همه شرکت‌ها پایین‌تر بوده و ادامه داد که شرکت بیمه ما تمایلی برای  فروش بیمه‌نامه صفر کیلومتر به خودروسازان با شرایط فعلی ندارد.

وی، علت عدم تمایل برای صدور بیمه نامه شخص ثالث برای شرکت‌های خودرویی را تاثیرگذاری منفی در ای پی اس شرکت بیمه ما با توجه به شرایط پرداختی خودروسازان به شرکت‌ها دانست.

وی،با رد هرگونه عقد قرارداد شرکت بیمه ما با بدهکاران بزرگ،درعین حال پیرامون پرداخت بدهی ایران ایر به شرکت متبوع خود گفت که ایران ایر به ما قول داده که هر چه سریعتر بدهی خود را به شرکت بیمه ما جبران کند که به مرور هم  حق بیمه خود را پرداخت می‌کند.

بهاری فر ،اذعان داشت که شرکت بیمه ایران، تمایلی برای همکاری و عقد قرارداد ایران ایر با بیمه ما  نداشت هر چند که ایران ایر با عقد قرارداد، به بیمه ما اعتماد کرد که این امر موفقیتی بزرگ برای این شرکت بیمه‌ای  ایجاد کرد.

مدیر عامل شرکت بیمه ما خبر داد که در سال جاری دستکم 200 میلیارد تومان حق بیمه درمان را جذب نکرده که علت آن بی میلی برای  افزایش سهم بیمه درمان درسبد پرتفوی شرکت متبوع خود بوده است.

وی، بیمه نامه درمان را یک رشته بیمه‌ای وقت گیر برای شرکت‌های ذکر کرد و توضیح داد که درحال حاضر بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ای به دلیل فروش بیمه نامه درمان، با کسری ذخایر مواجه هستند.

بهاری فر گفته است که ظرفیت بازار بیمه‌ای کشور،امکان فعالیت 10 برابر بیشتر از کل نمایندگان فعلی بیمه را دارا بوده، مشروط به اینکه نمایندگان فعلی هم توانمندسازی شوند، حال آنکه صنعت بیمه برای نمایندگان بیمه‌ای برنامه خوبی ندارد.

مدیر عامل شرکت بیمه ما، راننده محور شدن بیمه نامه شخص ثالث، را یک الزام قانونی برشمرد که صنعت باید زیرساخت آن را آماده کند و افزود که با توجه به شرایط اقتصادی و اینکه افزایش حق بیمه تبعاتی را به دنبال دارد سال 98 برای اجرایی کردن این قانون زود است.

وی،درعین حال گفته که اگر بیمه مرکزی نظارت خود را تقویت کند، برخی از شرکت‌های فعلی بیمه‌ای بیمه نامه شخص ثالث صادر نمی‌کنند، هر چند که در قانون هم صدور بیمه نامه شخص ثالث برای همه شرکت‌ها الزامی نبوده  و فقط الزام صدور این نوع بیمه نامه،مختص بیمه ایران است.

بهاری فر تایید کرد که در کل موافق ادغام شرکت‌های بیمه‌ای است زیرا ابتکار عمل در صنعت بیمه کم بوده و خلاقیتی هم وجود ندارد و اذعان داشت که ابتکار عمل در رقابت بین شرکت‌ها شکل می‌گیرد بنابراین اگر شرکتی اصولی فعالیت نمی‌کند باید از گردونه بازار حذف شود، حال آنکه برای حذف نشدن آن شرکت در شرایط فعلی، مقاومت می‌شود.

مدیرعامل شرکت بیمه ما، وجود هرگونه درگیری و یا دعوا در هیات مدیره شرکت متبوع خود را رد و اعلام کرد که حواشی که برای بیمه ما در این مدت ایجادشده ناشی از مدیریت هزینه‌ها بوده و در عین حال گفت که چیزی در مورد جدایی تاجیک، از ریاست هیات مدیره بیمه ما که به صورت همزمان عضو هیات مدیره بانک ملت هم هست نشنیده است.


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای