شناسه خبر : 5438

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به این‌که کارهای ما ۳۰ درصد آی تی است و بقیه با تغییر رفتار درست می‌شود گفت: برای بانکداری الکترونیک مقاومت وجود داشت و امروز نیز در زمینه نسخه نویسی الکترونیکی و سازمان الکترونیک در نظام سلامت مقاومت‌هایی وجود دارد که ما تلاش می‌کنیم اقدامات لازم را جهت اجرایی شدن آن انجام دهیم.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس،‌ طاهر موهبتی در همایش مشترک معاونین درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی و مدیران کل بیمه سلامت سراسر کشور اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سازمان بیمه سلامت به موجب قوانین ایجادشده چند پروژه اصلی را در دستورکار قرار داد که استحقاق‌سنجی در ۶۰۵ بیمارستان ازجمله این پروژه‌ها بود که خوشبختانه عملیاتی شد.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: افرادی که استحقاق سنجی آن‌ها صورت گرفته نیازی به دفترچه ندارند و با ارائه کد ملی و یا مراجعه به سامانه می‌توانند از اعتبار بیمه خود آگاهی یابند و یا متوجه شوند که آیا بیمه آن‌ها با سایر بیمه‌ها همپوشانی دارد یا خیر همچنین بیمارستان طرف قرارداد با بیمه سلامت است.

وی ادامه داد: رسیدگی اسناد الکترونیکی نیز آغاز شد و این دومین پروژه به شمار می‌رود که البته نباید انتظار معجزه در این زمینه داشت؛ چراکه کشورهای زیادی موفق شده‌اند این موضوع را طی ۱۰ تا ۱۵ سال به سرانجام برسانند.

موهبتی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نسخه نویسی الکترونیکی سومین پروژه انجام گرفته است که در کرمان آغاز شد و امروز در ۳۱ استان صورت می‌گیرد، البته باید توجه داشت که استقرار سازمان الکترونیک سختی کار دارد و به‌طورکلی آی تی در نظام سلامت مانند بانکداری نیست و درجه سختی آن بیشتر است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به این‌که کارهای ما ۳۰ درصد آی تی است و بقیه با تغییر رفتار درست می‌شود گفت: برای بانکداری الکترونیک مقاومت وجود داشت و یا زمانی که رادیو آمد نسبت به آن مقاومت می‌کردند و امروز نیز در زمینه نسخه نویسی الکترونیکی و سازمان الکترونیک در نظام سلامت مقاومت‌هایی وجود دارد که ما تلاش می‌کنیم اقدامات لازم را جهت اجرایی شدن آن انجام دهیم.

وی با اشاره به این‌که برای مقابله با این مقاومت‌ها مشوق‌هایی را در نظر گرفته‌ایم، گفت: به طور مثال زمانی که نسخه نویسی الکترونیکی صورت گیرد قرار شده تا ۹۰ درصد هزینه را تا پایان ماه پرداخت کنیم یا تسهیلات بانکی برای این اقدام در نظر بگیریم.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در ارتباط با چالش‌های فنی استقرار سازمان الکترونیک گفت: ‌انتظار نداشته باشیم که امروز بهترین و کامل‌ترین کار را انجام دهیم؛ چراکه زمانی استفاده از مکالمه موبایل مهمترین کار بود، ولی امروز کمترین استفاده از تلفن همراه برای مکالمه است و فرایند الکترونیکی در مرور زمان بالغ می‌شود.

وی بیان داشت: ‌فرهنگ نسخه نویسی الکترونیک باید ایجاد شود و رفتارهای اجتماعی در این زمینه شکل گیرد که بدون همکاری شرکا همچون انجمن داروسازان، انجمن پزشکان عمومی،‌سازمان نظام پزشکی و.. نمی‌توانیم کار را پیش ببریم.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای