شناسه خبر : 5435

گزارش‌ها حاکی از این بوده که سود عملیاتی شرکت بیمه سینا در پایان آذرماه سال ۹۷ با رسیدن به عدد ۱۲۰,۳۳۹ میلیون ریال ۱۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است .

چابک آنلاین _ زهرا نامداری ، سود عملیاتی شرکت بیمه سینا در آذرماه سال قبل حدود ۱۴۹,۰۰۲ میلیون ریال بوده است.

سودخالص شرکت بیمه سینا در آذرماه سال ۹۷ با رسیدن به عدد ۱۹۳,۲۱۵ میلیون ریال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد افزایش یافته است.

سود خالص شرکت بیمه سینا در آذر ماه سال قبل حدود ۱۵۲,۰۹۱ میلیون ریال بوده است.

سود خالص هر سهم در آذرماه سال ۹۷ با رقم ۱۲۹ ریال، ۲۸ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای