شناسه خبر : 5434

یک کارشناس صنعت بیمه اظهار کرد: بازار بیمه ایران بسیار پرظرفیت است ولی برای کدام خدمات بیمه و کدام شیوه ارائه خدمات بیمه، سوالی است که شرکت‌های بیمه تا بدان پاسخ درستی ندهند راهی برای افزایش درآمد نمایندگان و در نتیجه شرکت‌های بیمه نخواهند یافت.

چابک آنلاین_بهاره تاجرباشی ، علی حبیب محمدی در گفت و گو با چابک آنلاین در مورد تعداد زیاد نمایندگان شرکت‌های بیمه گفت: تعداد نمایندگان شرکت‌های بیمه طی نیمه سال‌های هشتاد تا نود به صورت غیر متعارف و البته قارچ گونه افزایش یافت اما بعد از آن بیمه مرکزی با توجه به شرایط رشد و فاکتورهای مالی شرکت‌های بیمه سهمیه‌هایی را تعیین کرد که بیش از آن نمایندگی اعطا نمی‌شود و از شرایط احراز نمایندگی، شرکت در کلاس‌های آموزشی مربوطه و گذراندن دو آزمون برای اعطای کد است.

وی بیان کرد: از این‌رو در حال حاضر کنترلی بر افزایش کمی نمایندگان وجود دارد، اما نگاه اولیه که از تفکرات نادرست برخی صاحب منصبان صنعت بیمه نشات می‌گرفت از این زاویه بود که حجم بالای تابلوهای آن شرکت خود تبلیغات ازرانی است که به فراگیر شدن نام شرکت کمک می‌کند در حالی که نماینده نابلد و فاقد دانش خود لطمه سنگینی به نام شرکت وارد می‌ساخت.

این کارشناس بیمه افزود: فروش شرکت‌های بیمه بر پایه شبکه فروش (نمایندگان/کارگزاران) استوار است و ناگزیر از جذب نماینده برای فعالیت در اقصی نقاط کشور است که لزوما امکان تاسیس شعبه را ندارند یا برای شرکت توجیه اقتصادی ندارد.

حبیب محمدی اظهار کرد: از سوی دیگر در شرایط رکود و بیکاری و با وجود خیل عظیم بیکاران، متقاضی نمایندگی زیاد است و این از آن روست که ادراک درستی از سختی فروش و بازار فروش ندارند.

حبیب محمدی گفت: خوشبختانه بیمه مرکزی در این زمینه جدیت به خرج داده است و برخورد لازم را می‌کند البته چنانچه اخبار مربوطه واصل شود.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای