شناسه خبر : 5432

صنعت بیمه اولین روز هفته را با بازدهی مثبت ۰.۰۴ درصد به پایان رساند.

 چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۲.۵۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۰.۴۲ درصد ریخت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با ۳.۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه میهن بود که ۰.۲۴ درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۲.۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با ۰.۲۸ درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با افزایش ۸.۸۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه تعاون  با ۰.۱۱ درصد بوده است.

 شرکت بیمه آرمان  امروز را بدون هیچ معامله‌ای به پایان رساند.

 در روز جاری از ۲۰ شرکت فعال در بورس و فرابورس۱۲ شرکت قرمز پوش و ۷شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای