شناسه خبر : 5416

گزارش‌ها حاکی از این بوده که سود خالص شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در پایان آذر ماه سال ۹۷ با رسیدن به عدد ۷۲.۰۰۲ میلیون ریال،۳۱ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است.

چابک آنلاین _ زهرا نامداری ، سود خالص شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در پایان آذر ماه سال ۹۶ رقمی در حدود ۵۴.۹۷۲ میلیون ریال بوده است.

این رقم تنها آمار افزایشی این شرکت نیست زیرا سود عملیاتی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه هم در همین مدت ۳۱ درصد رشد داشته است.

سود عملیاتی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در آذر ماه ۹۷ به رقم ۷۱.۹۲۱ میلیون ریال رسیده، حال آنکه سود عملیاتی آن در مدت زمان مشابه سال قبل از ان ۵۴.۸۹۲ میلیون ریال بوده است.

همچنین سود خالص هر سهم این شرکت در نه ماهه نخست سال ۹۷ با رسیدن به رقم ۶۰ ریال حدود ۳۰ درصد افزایش یافت.

 

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای