شناسه خبر : 5406

صنعت بیمه آخرین روز کاری هفته را با بازدهی مثبت ۰.۹۵ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین _بهاره تاجرباشی ، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۲.۱۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۰.۸۲ درصد ریخت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کارآفرین با کاهش  ۵.۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کوثر بود که ۰.۶۵ درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۸۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با ۰.۹۶درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش ۴.۲۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه تعاون با ۰.۲۲ درصد بوده است.

 بیمه آرمان و تعاون و  آسیا امروز را بدون هیچ معامله‌ای به پایان رساندند.

 در روز جاری از ۲۰ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۷ شرکت قرمز پوش  و ۱۰ شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای