شناسه خبر : 5401

من تحت پوشش بیمه تکمیلی صندوق اعتباری هنر هستم و از خدمات آنها بسیار ناراضی ام ....

چندی قبل به بیمارستان مراجعه کردم که حدود 270 هزار تومان هزینه درمان من شد بعد از بارها مراجعه برای گرفتن هزینه تکمیلی 13 هزار تومان داده‌اند. 9 ماه هست که بیمه این صندوق هستم و فقط 13 هزار تومان توانسته‌ام از خدمات آن بهره ببرم!

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای