شناسه خبر : 5380

صنعت بیمه چهارمین روز هفته را با بازدهی منفی ۰.۹۴ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ،بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش 3.38 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که 0.27 درصد ریخت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با 4.25 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۲۷ درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ا‌ی حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش 2.3 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با 0.17 درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش 4.19 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سامان با 0.56 درصد بوده است.

 بیمه آرمان و تعاون امروز را بدون هیچ معامله‌ای به پایان رساندند.

 در روز جاری از 20 شرکت فعال در بورس و فرابورس 11شرکت قرمز پوش  و7 شرکت سبزپوش بودند.

 

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای