شناسه خبر : 5362

صنعت بیمه میانه هفته را با بازدهی منفی ۱.۰۵ درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین؛ بهاره تاجرباشی؛ بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۱.۶۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۰.۵۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با ۱.۵۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که ۰.۲۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۰.۲۸ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سینا با افزایش ۴.۸۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی امین با ۱.۴۳ درصد بوده است.

بیمه آرمان وتعاون امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۲شرکت قرمز پوش  و ۷ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای