شناسه خبر : 5350

گزارش‌ها که حاکی از این بوده که زیان انباشته شرکت بیمه رازی در پایان شهریور ماه سال ۹۷ با رسیدن به رقم ۴۰۶.۴۴۶ میلیون ریال افزایشی چشمگیر داشته است، سود انباشته این شرکت در مدت مشابه سال قبل ۱۲۴.۰۱۵ میلیون ریال بوده است.

چابک‌آنلاین؛ زهرا نامداری؛ زیان خالص شرکت بیمه رازی در پایان شهریور ماه سال 97 به رقم 227.650 میلیون ریال رسیده، حال آنکه سود خالص این شرکت در مدت مشابه سال قبل 258.391 میلیون ریال بوده است.

این رقم تنها آمار کاهشی شرکت بیمه رازی نبوده زیرا زیان عملیاتی این شرکت در پایان شهریور ماه سال 97 به رقم 205.615 میلیون ریال رسیده است.

سود عملیاتی شرکت بیمه رازی در پایان شهریور ماه سال قبل 288.557 میلیون ریال بوده است.

همچنین زیان خالص هر سهم شرکت بیمه رازی در پایان شهریور ماه سال جاری به رقم 114 ریال رسیده حال آنکه سود خالص هر سهم این شرکت در مدت مشابه سال گذشته 129 ریال بوده است.

با وجود رسیدن به روزهای پایانی سال 97، شرکت بیمه رازی به تازگی صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه خود را حسابرسی کرده است؛ همچنین این شرکت آماری از عملکرد 9 ماهه خود منتشر نکرده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای