شناسه خبر : 5347

صنعت بیمه دومین روز کاری هفته را با بازدهی مثبت ۰.۳۷ درصد به پایان رساند

چابک‌آنلاین؛ بهاره تاجرباشی؛ یشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۱.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۰.۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با ۴.۳۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه رازی بود که ۰.۵۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۴ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۳.۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه نوین با ۰.۵۵ درصد بوده است.

بیمه آرمان وتعاون امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۱ شرکت قرمز پوش  و ۸ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای