شناسه خبر : 5343

مدیر درمان تامین اجتماعی استان مرکزی از اجرای موفق طرح ارتقاء هتلینگ بیمارستان‌های تامین اجتماعی استان و خرید امکانات و تجهیزات پزشکی به منظور بهبود ارائه خدمات و جلب رضایت بیمه‌شدگان خبر داد.

به گزارش چابک‌آنلاین، ثریا پازوکی در دیدار با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی اظهار داشت: ٦٥ درصد از جمعیت حدود یک میلیون و ٥٠٠ هزار نفری استان مرکزی که معادل بیش از ٩٠٠ هزار نفر است تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی است و مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مرکزی در دو بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم به بیمه شدگان ارائه خدمت می نماید.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان مرکزی افزود: در بخش درمان مستقیم خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان استان، در مراکز درمانی ملکی که مشتمل بر ٣ بیمارستان، یک پلی کلینیک تخصصی شبانه روزی، ٣ درمانگاه تخصصی و  ٤ درمانگاه عمومی است به صورت رایگان ارائه می شود.

وی گفت: در بخش درمان غیر مستقیم با حدود ٨٠٠ مرکز شامل بیمارستانهای دولتی و خصوصی، مطبهای پزشکان و سایر مراکز تشخیصی و درمانی استان جهت بهره مندی بیمه شدگان از خدمات درمانی متنوع و تخصصی مراکز غیرملکی قرارداد منعقد شده است.

 پازوکی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه درمان تامین اجتماعی استان مرکزی، ادامه داد: مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مرکزی در اجرای طرح ارتقاء هتلینگ بیمارستانی و استانداردسازی بخش های درمانی، امکانات و تجهیزات در سطح کشور پیشگام و نمونه است و افزایش رضایتمندی بیمه شدگان و ارباب رجوع از طریق بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات هدف این مجموعه است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای